Έρευνα για τις δεξιότητες των ΔΣ στη διαχείριση κυβερνοαπειλών

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη στην Αγγλία σε 133 θεσμικούς επενδυτές, λιγότερα από τα μισά Διοικητικά Συμβούλια διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να διαχειριστούν τις αυξανόμενες απειλές από κυβερνοεπιθέσεις.

Σχεδόν τα 3/4 δήλωσαν ότι τα ΔΣ τους έπαιρναν την κυβερνοασφάλεια στα σοβαρά, αλλά μόλις το 24% εξ αυτών ασχολούνται τακτικά με τη διαχείριση κινδύνων που αφορούν δεδομένα που διαχειρίζονται.

Ο Malcolm Marshall, αρμόδιος διευθυντής της KPMG, που διενήργησε την έρευνα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου δηλώνοντας «Είναι καθαρή ένδειξη ότι τα ΔΣ έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν μέχρι να καταλάβουν τις δυνητικές συνέπειες μιας κυβερνοεπίθεσης στη φήμη και στα οικονομικά αποτελέσματα»

Συνεχίζοντας, τονίζει ότι «Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να ανεβαίνει θέσεις στην εταιρική ατζέντα, αλλά η σαφής επικοινωνία μεταξύ ΔΣ και διοίκησης παραμένει, στην καλύτερη περίπτωση, ασυνεχής»

Μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις της JPMorgan Chase & Co., και της Sony Corp, τo Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στη νέα ετήσια έκθεσή του για τους παγκόσμιους κινδύνους, αναφέρει ότι οι απάτες και οι κλοπές που αφορούν δεδομένα, καθώς και οι κυβερνοεπιθέσεις, ανήκουν στις 10 μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια σταθερότητα το 2015.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προτρέψουν τα διευθυντικά στελέχη να προσεγγίσουν την κυβερνοασφάλεια ως ευρύτερο ζήτημα επιχειρησιακού κινδύνου και όχι απλά σαν ένα πρόβλημα που πρέπει να απασχολήσει τις εσωτερικές ομάδες IT.

Πηγή: nextdeal.gr

Η PRIORITY αναγνωρίζοντας τη σημασία της Ασφάλειας Πληροφοριών, διαθέτει ένα μεγάλο φάσμα expert services όπως: εντοπισμός κενών ασφάλειας, πρόταση διοικητικών και τεχνικών μέτρων ελέγχου, εφαρμογή διεθνών best practices, παρακολούθηση συστημάτων και logs, ανάλυση και αντιμετώπιση παραβιάσεων, διενέργεια penetration test και vulnerability assessment, εξειδικευμένο τεχνικό consulting και ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας των υποδομών (hardening), ειδικά σεμινάρια ασφάλειας πληροφορικής για χρήστες και διαχειριστές και βέβαια την ουσιαστική συμμόρφωση και την πιστοποίηση με το ISO 27001 και άλλα διεθνή πρότυπα (όπως το ISO 22301 και το ISO 20000).

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ