Πιστοποίηση της εταιρείας Κ&Ν Ευθυμιάδης κατά ISO 27001:2013 με την υποστήριξη της PRIORITY

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της εταιρείας Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013, με την υποστήριξη της PRIORITY.

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ κατέχει  κυρίαρχη θέση στον Ελληνικό χώρο σε τομείς όπως η ανάπτυξη, η  παραγωγή και η διανομή προϊόντων φυτοπροστασίας, καθώς και ειδικών λιπασμάτων.  Ιδρύθηκε το 1935 και είναι η μεγαλύτερη εταιρία του Ομίλου Ευθυμιάδη, ο οποίος από το 2003 φέρει την ονομασία REDESTOS Efthymiadis Agrotechnology Group. Ο Όμιλος περιλαμβάνει δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, οι οποίες ασχολούνται με την Παραγωγή, την Έρευνα & Ανάπτυξη καθώς και την παροχή Υπηρεσιών στη Γεωργία. Με ισχυρό εμπορικό δίκτυο, υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες και παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογικής στάθμης, υλοποιεί την απαίτηση της αγοράς για τη συνδυασμένη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν την ανάγκη του αγρότη να παράγει και να πουλά τα προϊόντα του σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούν η βιομηχανία τροφίμων, τα σουπερμάρκετ και ο τελικός καταναλωτής.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις κλάδους:

  • Αγροτικά Εφόδια
  • Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό
  • Υπηρεσίες
  • Tρόφιμα

Η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος  Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της Κ&Ν Ευθυμιάδης κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 διασφαλίζει τις κρίσιμες πληροφορίες της εταιρείας και εγγυάται τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση γεγονότων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των κρίσιμων επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων.

Η PRIORITY με την πολυετή εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής αλλά και ειδικότερα της ασφάλειας πληροφοριών, συνεργάστηκε στενά με τα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να καταγράψουν και να προσαρμόσουν τις εταιρικές διαδικασίες στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013. Παράλληλα, αξιολογήθηκε η επάρκεια της πληροφοριακής υποδομής σε θέματα Ασφάλειας και προτάθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες βελτίωσης για να αυξηθεί η δυνατότητα ελέγχου και αντιμετώπισης απειλών.

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης θέλοντας να επιβεβαιώσει και τεχνικά το επίπεδο ασφάλειάς της, εμπιστεύτηκε την PRIORITY ώστε να διεξάγει τεχνικούς ελέγχους ασφάλειας των συστημάτων(security assessment) με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και εργαλείων.

Η PRIORITY διαθέτοντας εξειδικευμένους  συμβούλους, πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης και στην πραγματοποίηση τεχνικών ελέγχων Ασφάλειας Πληροφοριών, μπορεί να βοηθήσει σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον λειτουργίας το οποίο θα εγγυάται την διασφάλιση της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ