Παρουσίαση του ISO 31000 στη σύνοδο του UNECE

O Γενικός Γραμματέας του ISO Rob Steele στη σύνοδο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), η οποία διεξήχθη το Νοέμβριο του 2009 στη Γενεύη, παρουσίασε θέματα που σχετίζονται με την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων. Η εκδήλωση στόχευε στην ανταλλαγή εμπειρίας σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο σχετικά με τη χρήση εργαλείων εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών προτύπων και κανονισμών.

Στην παρουσίασή του ο κ. Steele παρουσίασε το πρόσφατα δημοσιευμένο διεθνές πρότυπο διαχείρισης κινδύνων ISO 31000. Το πρότυπο παρέχει τις αρχές, το πλαίσιο και της διαδικασία διαχείρισης κάθε είδους κινδύνου.

Στη συνέχεια ο Εκτελεστικός Γραμματέας του UNECE Jan Kubis τόνισε την εφαρμοσιμότητα του προτύπου στον ΟΗΕ και εξέφρασε την προσμονή του για την καθοδήγηση όλων των κρατών μελών στην εφαρμογή ενός ισορροπημένου ρυθμιστικού πλαισίου που θα προστατεύει επαρκώς από κινδύνους χωρίς να πνίγει την καινοτομία.

Σε συνέχεια της συνόδου, ομάδα ειδικών στην εκτίμηση και αντιμετώπιση κινδύνων θα διερευνήσει τα θέματα που συζητήθηκαν υπό την αιγίδα του UNECE.

Το πρότυπο ISO 31000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ανάπτυξη όλων των Συστημάτων Διαχείρισης που απαιτούν εκτίμηση κινδύνων, όπως ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 κλπ. αλλά και επικουρικά στα Συστήματα Ποιότητας ISO 9001 .

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ