Αύξηση 20% στις πιστοποιήσεις ISO 27001 παγκοσμίως

Εντός του 2008 εκδόθηκαν πάνω από 9000 πιστοποιητικά Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2005 σε 82 χώρες, παρουσιάζοντας αύξηση 20% σε σχέση με τις πιστοποιήσεις του 2007.

Το πρότυπο ISO 27001:2005 αναπτύχθηκε με στόχο να αποτελέσει κοινή γλώσσα επικοινωνίας και να καλύψει τις ανάγκες των υπευθύνων Ασφάλειας Πληροφοριών οργανισμών και επιχειρήσεων κάθε κλάδου και μεγέθους.

Μέσω της εφαρμογής του προτύπου επιτυγχάνεται:

  • Βελτίωση της απόδοσης μέσω της μείωσης του λειτουργικού κινδύνου
  • Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών σχετικά με την ασφαλή διεκπεραίωση των υποθέσεών τους
  • Μείωση αρνητικών επιπτώσεων στην επιχειρησιακή λειτουργία και οικονομικών απωλειών
  • Βελτιωμένη θέση στην αγορά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Αυξημένη προστασία της επιχειρησιακής συνέχειας και της διαθεσιμότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Το πρότυπο ISO 27001:2005 και ο Οδηγός Εφαρμογής ISO 27002 βρίσκονται στην πενταετή διαδικασία αναθεώρησης του οργανισμού ISO προκειμένου να ενημερωθούν με όλες τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να συνεχίσουν να καλύπτουν τις ανάγκες των οργανισμών που τα εφαρμόζουν. Η διαδικασία αναθεώρησης αξιοποιεί δεδομένα από πολυάριθμες πηγές και επιχειρησιακούς κλάδους διασφαλίζοντας την καταλληλότητα των προτύπων για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά τη δημοσίευση της επόμενης έκδοσης.

Προς το παρόν η τρέχουσα έκδοση του 2005 παραμένει σε ισχύ μέχρι την αντικατάστασή της σε περίπου 2 χρόνια.

Μάθετε περισσότερα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001, τα οφέλη τους και πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την εμπειρία της PRIORITY για την εφαρμογή του ISO 27001 στην εταιρεία σας.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ