Νέο πρότυπο ISO/IEC 27000:2009 σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών

Καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση του ISO/IEC 27000:2009 : Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary. To πρότυπο αυτό θα βοηθήσει τους οργανισμούς να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και ιδέες σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών.

Άλλα σχετικά πρότυπα:

  • ISO/IEC 27001:2005
  • Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements
  • ISO/IEC 27005:2008
  • Information technology — Security techniques — Information security risk management
  • ISO/IEC 27002:2005
    Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management
Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ