Πιστοποίηση ISO 22301 έλαβε η Vodafone

Για το σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου διεθνούς προτύπου ISO 22301, πιστοποιήθηκε η Vodafone από τον φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register. Η νέα πιστοποίηση, που έλαβε η εταιρεία, αποτελεί την αναγνώριση ότι το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Vodafone, που εφαρμόζεται από το 1997, περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές, διαδικασίες και ομάδες δράσης, που καλύπτουν το σύνολο της καθημερινής λειτουργίας και δραστηριότητας της εταιρείας.

Το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας (BCM) ISO 22301 έχει αναπτυχθεί για την προστασία των επιχειρήσεων, σε περίπτωση ενός έκτακτου γεγονότος, μίας κρίσης ή μίας καταστροφής και καλύπτει όλους τους κινδύνους.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ