Η PRIORITY στη Ρουμανία για θέματα επιχειρησιακής συνέχειας

Για άλλη μία χρονιά, η ALPHA BANK ROMANIA ολοκλήρωσε με απολυτή επιτυχία την επιθεώρηση επιτήρησης για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σε συνεργασία με την PRIORITY . Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει τη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO και του κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας, καθώς και την εφαρμογή σχετικών διεθνώς αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών.
Επίσης, η συνεχής εφαρμογή του Συστήματος διασφαλίζουν την αδιάλειπτη αξιοπιστία στην παροχή των τραπεζικών υπηρεσιών προς τους Πελάτες της Τράπεζας.
Η ALPHA BANK ROMANIA εμπιστεύεται την PRIORITY από το 2014 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο την συνεχή εφαρμογή του Συστήματος Διαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301.

Κατηγορία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ