Διεθνής έρευνα για την ετοιμότητα των επιχειρήσεων στην κυβερνοασφάλεια

Σε συνέχεια της δήλωσης του Barack Obama για την κυβερνοασφάλεια, ο οργανισμός ISACA πραγματοποίησε έρευνα και συνέταξε Παγκόσμια Έκθεση συγκεντρώνοντας τις τρέχουσες πρακτικές, ελλείψεις και προτάσεις.

Στην έρευνα αυτή, που συμμετείχαν περισσότερα από 3,400 μέλη του ISACA σε 129 χώρες, το 86% των ερωτηθέντων παρατηρεί έλλειψη ικανών στελεχών στο χώρο της κυβερνοασφάλειας ενώ το 92% αυτών που σκοπεύει να προσλάβει ειδικούς εντός του 2015, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ανεύρεση υποψηφίων με κατάλληλες ικανότητες.

Παρόλο που το 83% των συμμετεχόντων κατατάσσει τις κυβερνοεπιθέσεις ανάμεσα στις 3 πρώτες απειλές που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, μόνο το 38% αυτών δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει ακόμα και πολύ απλά ζητήματα.

Πηγή: ISACA

Η PRIORITY, αντιλαμβάνεται τους κινδύνους ασφάλειας κάθε οργανισμού που απειλούν τόσο τη συνέχιση των εργασιών τους όσο και τη φήμη τους και διαθέτει ποιοί είμαστε εξειδικευμένων και ικανών συμβούλων που προσφέρουν πλήθος υπηρεσιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του IT Governance.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ