Η PRIORITY συμμετέχει στην έκθεση InfoSecurity 2017 του Λονδίνου

Η PRIORITY σε συνεργασία με την UBITECH συμμετέχει στη διεθνή έκθεση Infosecurity που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου στο Λονδίνο. Εκεί, θα παρουσιαστεί η ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης και διαχείρισης ρίσκου Olistic. Το Olistic ενσωματώνει όλη την απαραίτητη υποδομή για να διασφαλίσει τη συμβατότητα του εκάστοτε φορέα με τον κοινοτικό κανονισμό General Data Protection Regulation (GDPR) και παρέχει την απαραίτητη πληροφορία για το ρίσκο που διατρέχουν τα δεδομένα στις υποδομές.
Η PRIORITY υλοποιεί ήδη 4 έργα σε επιχειρήσεις με υψηλή επικινδυνότητα προσωπικών δεδομένων για τη διάγνωση της συμμόρφωσής τους με τον GDPR, τη δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας, τη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) και τον καθορισμό του Compliance Plan με τις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης με τον GDPR και περιορισμού των κινδύνων.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ