Η ICTS Hellas πιστοποιήθηκε με επιτυχία κατά ISO 27001 με την υποστήριξη της PRIORITY

Η ICTS Hellas έλαβε πιστοποίηση για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001 με την υποστήριξη της PRIORITY.

Η ICTS Hellas λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1987 ως μέλος του Ομίλου ICTS Europe, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας σε αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, λιμένες, θαλάσσιους μεταφορείς καθώς και σε επιχειρήσεις με κρίσιμες εγκαταστάσεις. Η ασφαλής διαχείριση πληροφοριών αποτελεί πρωταρχικό μέλημά της, αφού διαχειρίζεται πάνω από 2.000.000 επιβάτες ετησίως και ελέγχει πάνω από 4.000.000 χειραποσκευές κάθε χρόνο εντοπίζοντας περισσότερα από 350.000 επικίνδυνα και απαγορευμένα αντικείμενα ετησίως.

Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που ανέπτυξε η PRIORITY είναι η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για κατοχύρωση της εχεμύθειας των στοιχείων και των δεδομένων των πελατών και να προστατεύονται τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή.

 

 

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ