Τέσσερις νέες θέσεις εργασίας στην PRIORITY

Η PRIORITY αναζητά άμεσα τέσσερα στελέχη για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

  1. IT Governance Consultant, με 3 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  2. B2B Corporate Communication Specialist, με 3 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση B2B Marketing/ Corporate Communication
  3. Junior Security Consultant, θα εκτιμηθεί εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  4. Sales Executive, με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία επιλογής και τον τρόπο υποβολής του βιογραφικού σας, επισκεφθείτε αντίστοιχα τους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.linkedin.com/jobs/view/1301516592/

https://www.linkedin.com/jobs/view/1301512680/

https://www.linkedin.com/jobs/view/1301514257

https://www.linkedin.com/jobs/view/1348349689/

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ