ΕΣΥΔ: Πρώτη διαπίστευση φορέα πιστοποίησης Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας (BS 25999-2)

Το ΕΣΥΔ σε ειδικό Πίνακα ανακοίνωσε πρόσφατα την διαπίστευση Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο BS 25999-2. Το BS 25999-2 είναι ένα πρότυπο που αναφέρεται στη Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management), εφαρμόζοντας μια «ολιστική» διαδικασία διαχείρισης που αναγνωρίζει πιθανές απειλές για μια επιχείρηση καθώς και τις επιπτώσεις τους.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας, βοηθά τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν κατάλληλα πλάνα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ώστε η επιχείρηση να μπορέσει, σε μία έκτακτη ανάγκη, να συνεχίσει τη λειτουργία της με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για τους πελάτες της και κατ επέκταση για την ίδια.

Η PRIORITY, για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, είναι σε θέση να οδηγήσει την επιχείρησή σας στην πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο BS 25999-2.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ