Η PRIORITY χορηγός στο Enterprise IT Security Conference στις 17/2/2015

Η PRIORITY, χορηγός του Συνεδρίου Enterprise IT Security στις 17/2/15 , συμμετέχει με τον κ. Λεωνίδα Τερτίπη, Senior IT Governance Consultant με την ομιλία “Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια μέσω διεθνών προτύπων και εξειδικευμένων υπηρεσιών“.

H παρουσίαση θα αναδείξει το πλήρες φάσμα των expert services που παρέχει η PRIORITY στην Ασφάλεια Πληροφοριών, όπως: εντοπισμός κενών ασφάλειας, πρόταση διοικητικών και τεχνικών μέτρων ελέγχου, εφαρμογή διεθνών best practices, παρακολούθηση συστημάτων και logs, ανάλυση και αντιμετώπιση παραβιάσεων, διενέργεια penetration test και vulnerability assessment, εξειδικευμένο τεχνικό consulting και ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας των υποδομών (hardening), ειδικά σεμινάρια ασφάλειας πληροφορικής για χρήστες και διαχειριστές και βέβαια την ουσιαστική συμμόρφωση και την πιστοποίηση με το ISO 27001 και άλλα διεθνή πρότυπα (όπως το ISO 22301 και το ISO 20000).

To Enterprise IT Security Conference είναι ένα διεθνές πρακτικό συνέδριο που απευθύνεται σε CISOs, CIOs, στελέχη Πληροφορικής και όσους λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια στις επιχειρήσεις.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ