Η PRIORITY στο Συνέδριο “Enterprise IT Security”

Η PRIORITY συμμετείχε ως χορηγός στο Συνέδριο Enterprise IT Security που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ο κος Λεωνίδας Τερτίπης, Senior IT Governance Consultant της εταιρείας μας, παρουσίασε την “Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια μέσω διεθνών προτύπων και εξειδικευμένων υπηρεσιών“. Μέσα από την παρουσίαση αυτή η PRIORITY ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας που απειλούν τη συνέχιση των εργασιών τους και τη φήμη τους. Ως εκ τούτου, όλο και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες μας:

  • διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός κενών ασφάλειας
  • πρόταση διοικητικών και τεχνικών μέτρων ελέγχου
  • υποστήριξη στην εφαρμογή διεθνών best practices ασφάλειας
  • παρακολούθηση συστημάτων και logs
  • ανάλυση και αντιμετώπιση παραβιάσεων
  • διενέργεια penetration test και vulnerability assessment
  • εξειδικευμένο τεχνικό consulting και ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας των υποδομών (hardening)
  • ειδικά σεμινάρια ασφάλειας πληροφορικής για χρήστες και διαχειριστές
  • ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών και πιστοποίησή του κατά ISO 27001
  • ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής κατά ISO 20000 και Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO 22301

Το Enterprise IT Security Conference, συγκέντρωσε ένα σύνολο διεθνών ομιλητών και Ελλήνων experts και decision makers, οι οποίοι ανέδειξαν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων για την επιβίωση και την κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ