Υπηρεσία Χρονοσήμανσης από το ΕΙΜ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (EIM) παρέχει μια νέα Υπηρεσία Χρονοσήμανσης Ηλεκτρονικών Εγγράφων με βάση τον Εθνικό Χρόνο. Η Χρονοσήμανση είναι απαραίτητη για την έκδοση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών καθώς εξασφαλίζεται η έλλειψη δυνατότητας από τα συμβαλλόμενα μέρη της αποποίησης ευθυνών.

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας χρονοσήμανσης χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο Time-Stamp Protocol (IETF RFC 3161).

Ο εξυπηρετητής χρονοσήμανσης του ΕΙΜ βασίζεται εξολοκλήρου σε τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού (openssl, opentsa, apache, httpd, linux) και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ.
Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΙΜ.

Πηγή: www.eim.gr

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ