Μήνυση της αλυσίδας Super Market Morrisons από 6000 υπαλλήλους της

6000 υπάλληλοι της αλυσίδας Super Market Morrisons υπέβαλλαν μήνυση στην εταιρεία, εξαιτίας της διαρροής δεδομένων που αφορούσε προσωπικά δεδομένα 99.998 εργαζομένων.

Η διαρροή δεδομένων έλαβε χώρα το 2014 από τον εσωτερικό επιθεωρητή της εταιρείας. Ο εν λόγω υπάλληλος προέβη στη συγκεκριμένη ενέργεια θέλοντας να εκδικηθεί την εταιρεία, μετά από κατηγορίες που του αποδόθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών. Στις πληροφορίες που διέρρευσαν περιέχονταν στοιχεία μισθών, τραπεζικών λογαριασμών και αριθμών κοινωνικής ασφάλισης.

Ο εκπρόσωπος του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί του εργαζόμενους που προχώρησαν στη μήνυση, ανέφερε ότι οι εταιρείες οι οποίες χειρίζονται προσωπικά στοιχεία των εργαζομένων τους, έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, συνέχισε, στις σύγχρονες επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα για την τήρηση και επεξεργασία τέτοιων στοιχείων και είναι εύκολη η διαρροή τους, όταν δεν προστατεύονται κατάλληλα.

Περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τη σημασία που θα πρέπει να δίνει κάθε σύγχρονη επιχείρηση και οργανισμός στη προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται. Η πρόσφατη ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων προσδιορίζει επακριβώς τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την προστασία των πληροφοριών που επεξεργάζονται και προδιαγράφει τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Το προσωπικό των εταιρειών θα πρέπει να ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανάγκη εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Τα επιμέρους τμήματα των εταιρειών θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα δεδομένα που διαχειρίζονται και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών και το τμήμα Πληροφορικής, να ορίσουν και να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Η υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βασιζόμενο σε πρότυπα όπως το ISO 27001, συμβάλλει με τρόπο αποτελεσματικό στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος λειτουργίας που εξασφαλίζει την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που τηρεί ένας οργανισμός.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ