Πιστοποίηση της Dataways με ISO 27001:2013

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών από την PRIORITY στην Dataways και η πιστοποίησή της κατά ISO 27001:2013.

Η Dataways ιδρύθηκε το 2000 από στελέχη με εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και βαθιά γνώση των τεχνολογιών υποδομής ICT, που υλοποιεί και υποστηρίζει υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ενώ από το 2000 λειτουργεί ως πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εγκεκριμένος από την EETT και την ΑΔΑΕ. Βασιζόμενη στην καθημερινή εμπειρία της με τις υποδομές, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει στην Ελλάδα ένα σύγχρονο ασφαλές και δυναμικό περιβάλλον φιλοξενίας υπηρεσιών cloud για επιχειρήσεις, βασισμένο στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες υποδομών Datacenter. Παρέχει υπηρεσίες νέφους για κρίσιμα συστήματα επιχειρησιακών πελατών.

Η εταιρία εφαρμόζει πάνω από 8 χρόνια Πολιτική Ασφαλείας για την Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών η οποία εποπτεύεται από την ΑΔΑΕ.

Με την πιστοποίηση ISO 27001:2013, το υψηλό επίπεδο support καθώς και με την υποδομή υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας που διαθέτει η εταιρία, είναι σε θέση να εξασφαλίσει την λειτουργία κρίσιμων εφαρμογών και τη φιλοξενία δεδομένων επιχειρησιακών πελατών με υψηλές απαιτήσεις.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ