Πιστοποίηση της εταιρίας DATAMED ΑΕ κατά ISO 13485:2003

H εταιρία DATAMED AE πιστοποιήθηκε επιτυχώς για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 13485:2003.

Η προσήλωση της DATAMED στην ποιότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Για την επίτευξη των στόχων της, η DATAMED ΑΕ έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης σχεδιασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008ISO 27001:2005 την ΥΑ 1348 και πλέον σύμφωνα και με το ISO 13485:2003.

Η πιστοποίηση με τα διεθνή πρότυπα και την Υπουργική Απόφαση επιβεβαίωσε την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας προς τους καταναλωτές στο κρίσιμο τομέα της πληροφορικής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η εταιρία DATAMED εμπιστεύθηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, ISO 27001:2005  και Υ.Α. 1348/ 2004

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ