Χρήσιμα για το ISO 27001 : Καλές πρακτικές για την προστασία προσωπικών δεδομένων από την CEN

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) εξέδωσε στις 30/11/09 προσχέδιο με καλές πρακτικές που πρέπει να τηρούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Περιλαμβάνει καλές πρακτικές που αφορούν την αποθήκευση, αποστολή, πρόσβαση, κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων οι οποίες είναι χρήσιμες κατά την ανάπτυξη συστημάτων ISO 9001 και ISO 27000.

Το προσχέδιο έχει τεθεί προς δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 18/1/2010. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε στην ιστοσελίδα του cen.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ