Επιχειρησιακή συνέχεια: To BS 25999 γίνεται ISO 22301 !

Το BS 25999 είναι ένα πρότυπο που αναφέρεται στη Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management), Εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2007 από το British Standards Institution και από το Νοέμβριο του 2012 θα πρέπει να αποσυρθεί και να αντικατασταθεί από το Διεθνές Πρότυπο, ISO 22301. Στην παρούσα φάση έχει εκδοθεί το ISO / FDIS 22301:2012 το οποίο είναι το τελικό σχέδιο του BS ISO 22301 προς διαβούλευση.

Επιχειρησιακή συνέχεια είναι η δραστηριότητα που ασκείται από έναν οργανισμό για να εξασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες στους πελάτες, προμηθευτές, ρυθμιστικές αρχές, κλπ που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες.

Η PRIORITY είναι σε θέση να οδηγήσει την επιχείρησή σας στον εντοπισμό των αναγκών τους για καθιέρωση νέων πρακτικών επιχειρησιακής συνέχειας, να συντάξει τις απαιτούμενες διαδικασίες, να εκπαιδεύσει τα στελέχη της επιχείρησης στην εφαρμογή των διαδικασιών, να επαληθεύσει την καλή τήρηση των διαδικασιών και να σας προσφέρει το ειδικό λογισμικό eQualSuite για τη μηχανογραφημένη διαχείριση των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ