Πιστοποίηση της Cosmote κατά BS 25999

Η Cosmote πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο BS 25999 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Η πιστοποίηση αφορά στο σύνολο των διαδικασιών και λειτουργιών του οργανισμού, με στόχο να θωρακίσει τη λειτουργία του απέναντι σε πιθανούς κινδύνους και να διασφαλίσει την ομαλή και αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες του.

Η PRIORITY, είναι σε θέση να αναλάβει την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά BS 25999-2:2007.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ