Στην ελληνική γλώσσα τα σεμινάρια του BCM Institute

Από το Μάιο του 2015, τα σεμινάρια που παρέχει η PRIORITY στην Ελλάδα με την εξουσιοδότηση του Business Continuity Management Institute (BCMI), θα προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα.

Πρόκειται για τα Σεμινάρια:

  • ISO 22301 – Σχεδιασμός Business Continuity Management System (BCMS Planner), που παρέχει τη βασική εικόνα για τις βέλτιστες πρακτικές του προτύπου ISO 22301 και του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας,
  • ISO 22301 – Υλοποίηση Business Continuity Management System (BCMS Implementer), στο οποίο αποκτούν τις βασικές γνώσεις, ικανότητες ανάλυσης και επισκόπησης κινδύνων, ανάλυσης επιχειρησιακών επιπτώσεων, ελέγχου και εξάσκησης και διατήρησης τρεχόντων ενδοεπιχειρησιακών σχεδίων, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση,
  • Επικεφαλής Επιθεωρητές Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCCLA), σχεδιασμένο για την ενστάλαξη σχετικών εννοιών και γνώσης των στελεχών και Επιθεωρητών που εφαρμόζουν Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας, παρέχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν Ολοκληρωμένα Συστήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS),

των οποίων οι παρουσιάσεις, η εξέταση αλλά και το πιστοποιητικό τους θα διατίθενται στα Ελληνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία Άννα Σπανογιάννη, στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 210 2509900.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ