Εκπαιδευτική ημερίδα «Business Continuity Effectiveness Program» στην AMMITEC

Υλοποιήθηκε με επιτυχία το σεμινάριο «Business Continuity Effectiveness Program», για τα μέλη της AMMITEC, στις εγκαταστάσεις της ναυτιλιακής εταιρίας Danaos. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπύκνωσε τις καθιερωμένες διεθνώς βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας και ανέλυσε ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου  ISO 22301. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με βαθύτερες έννοιες και ορισμούς του Business Continuity Management, τις απαιτήσεις που πρέπει να διέπουν τη διαχείρισή του και να κατανοήσουν τη μεθοδολογία εφαρμογής διαδικασιών επιχειρησιακής συνέχειας μέσω ασκήσεων και πρακτικών παραδειγμάτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάλυψε τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Βασικές έννοιες Επιχειρησιακής Συνέχειας- ISO 22301
  • Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων
  • Εκτίμηση Κινδύνων Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Στρατηγική Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Ανάπτυξη Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Δοκιμές & ασκήσεις
  • Συνεχής βελτίωση

Η PRIORITY, έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση του BCM Institute για την υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρησιακής συνέχειας κατά ISO 22301 σε 3 θεματικά πεδία: Business Continuity Management Systems Planner (BCCP), Business Continuity Management Systems Specialist (BCCS)και Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA). Επιπλέον, η PRIORITY είναι σε θέση να οδηγήσει την επιχείρησή σας στον εντοπισμό των αναγκών σας για καθιέρωση νέων πρακτικών, να συντάξει τις απαιτούμενες διαδικασίες, να εκπαιδεύσει τα στελέχη της επιχείρησης στην εφαρμογή των διαδικασιών, να επαληθεύσει την καλή τήρηση των διαδικασιών και να σας προσφέρει το ειδικό λογισμικό eQualSuite για τη μηχανογραφημένη διαχείριση των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης.

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ