Σεμινάριο Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας στην Alpha Bank

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε από την PRIORITY η εκπαίδευση επιλεγμένων στελεχών της Alpha Bank ως Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCCLA), με απονομή πιστοποιητικού BCM Institute. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος του οποίου η PRIORITY έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση, αναλύθηκαν διεξοδικά οι απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22301:2012 και η μεθοδολογία  σχεδιασμού και ανάπτυξης της στρατηγικής και των Σχεδίων Επιχειρησιακής  Συνέχειας σε έναν Οργανισμό.Οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν πλήρως στις ανάγκες του σεμιναρίου και έλαβαν κατόπιν εξετάσεων τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις από το Business Continuity Management Institute (BCMI).

Η Alpha Bank είναι ήδη πιστοποιημένη για την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2012 με την υποστήριξη της PRIORITY. Με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος , αποδεικνύει την προσήλωσή της στο όραμα και τις αξίες της, τη συνέπεια στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και τη σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των αναγκών των πελατών της.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ