Η Aegean Shipping Management πιστοποιήθηκε με ISO22301 για το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρμόζει

Η Aegean Shipping Management είναι η πρώτη Ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που πιστοποιείται με ISO 22301 για το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας που ανέπτυξε και εφαρμόζει.

Το πιστοποιητικό ISO 22301 είναι το διεθνές πρότυπο που προσδιορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και διαχείριση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management System, BCMS).

Η πρόσφατη πιστοποίηση είναι η πέμπτη πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης που απονέμεται στην εταιρεία, μετά τις ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας, ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, OHSAS 18001:2007 για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και ISO 50001:2011 για τη Διαχείριση της Ενέργειας.

Η τελετή παρουσίασης της πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της έκθεσης των Ποσειδωνίων, στις 5 Ιουνίου 2014.

Κατά την τελετή παρουσίασης ο κ. Μελισσανίδης, δήλωσε: «Με το να είμαστε η πρώτη Ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία με στόχο την πιστοποίηση της Πολιτικής Επιχειρησιακής Συνέχειας με ISO 22301, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση και τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας. Αυτό το διεθνές πρότυπο θα εφησυχάσει τους πελάτες μας και όλα τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις ικανότητες ανταπόκρισης της εταιρείας μας και τους μηχανισμούς μας για γρήγορη ανάκαμψη σε κάθε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Όπως είναι φυσικό, κανείς δεν θέλει να πέσει θύμα φυσικών ή άλλων καταστροφών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για τέτοια περιστατικά».

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ