Ασφάλεια Δικτύων

Η PRIORITY,  προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών με στόχο τη θωράκιση της εταιρείας σας από κινδύνους που απειλούν το δίκτυο και τα υπολογιστικά συστήματά της. Οι υπηρεσίες της PRIORITY περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο ευπαθειών
  • Ευπάθεια σε εξωτερική μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση – penetration test
  • Εντοπισμός παρωχημένου λογισμικού και λογισμικού με εντοπισμένα κενά ασφαλείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κακόβουλους χρήστες
 • Ανάλυση υπάρχουσας δικτυακής υποδομής / πρόταση αναδιοργάνωσης
  • Έλεγχος προσφερόμενων συστημάτων και υπηρεσιών
  • Εντοπισμός αδύνατων σημείων – single point of failure
  • Καταγραφή και αξιολόγηση κινδύνων που απειλούν τις υπολογιστικές υποδομές – security assessment
  • Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργιών auditing και logging
  • Ολοκληρωμένες προτάσεις ανασχεδιασμού του δικτύου – secure infrastructure design
 • Χειρισμός περιστατικών ασφαλείας
  • Κατάστρωση σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων
  • Σύνταξη Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan)
  • Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών
Κατηγορία ISOPEDIA