ISO / TS 16949:2009 – Quality Management System – Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations

Το πρότυπο ISO / TS 16949:2009 αφορά στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις για την εφαρμογή του ISO 9001:2008 στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην παραγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτου. Οι επιπλέον απαιτήσεις έχουν ως στόχο την πρόληψη των ατελειών (μη συμμορφώσεων), την μείωση των αποκλίσεων (από μια standard προδιαγραφή) αλλά και την μείωση των αποβλήτων (scrap) καθ’ όλη την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Το πρότυπο ISO / TS 16949:2009 συνδυάζει όλες τις παγκοσμίως ισχύουσες απαιτήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA 6.1, AVSQ, QS-9000, EAQF) για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και αναγνωρίζεται από τις Αμερικάνικες και τις Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η PRIORITY κατά την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO / TS 16949:2009, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω:

 • Ανάπτυξη λεπτομερών Quality / Control Plans για την παραγωγή των προϊόντων και τον έλεγχο της Ποιότητας
 • Προσδιορισμός των κινδύνων για την ποιότητα του προϊόντος και πρόληψη λαθών αντί έμφασης στην ανίχνευση και καταγραφή τους
 • Ανάπτυξη οδηγιών εργασίας για την υλοποίηση της παραγωγής, τον έλεγχο του προϊόντος και την αποδοχή του σε περίπτωση αποκλίσεων
 • Καθορισμός τρόπου προγραμματισμού της παραγωγής για επιβεβαίωση του χρόνου παράδοσης του προϊόντος
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων με επίπεδο απόφασης έως το σταμάτημα παραγωγής σε περίπτωση αστοχίας
 • Προγραμματισμός, υλοποίηση και παρακολούθηση της προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού
 • Καθορισμός Στόχων Ποιότητας (που περιλαμβάνονται στο Business Plan) σε αρμονία με την Πολιτική Ποιότητας
 • Έλεγχος εισερχομένων υλικών / πρώτων υλών σύμφωνα με συμφωνημένες προδιαγραφές
 • Έλεγχος και αξιολόγηση προμηθευτών
 • Εκπαίδευση εργαζομένων, ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και παρακίνησή τους στην επίτευξη των στόχων ποιότητας
 • Βέλτιστη διαχείριση πρώτων υλών και προϊόντων για την αποφυγή περιττών μετακινήσεων εντός του χώρου παραγωγής
 • Ανάπτυξη πλάνων διαχείρισης κρίσεων (π.χ διακοπή παραγωγής, μεγάλη βλάβη κρίσιμου εξοπλισμού)
 • Διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
 • Ανάπτυξη πλάνου καθαρισμού εγκαταστάσεων, οδηγιών καθαρισμού κλπ

Η PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 800 πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (μεταξύ των οποίων και στον κλάδο του αυτοκινήτου) είναι σε θέση να οδηγήσει επιχειρήσεις,   στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με ISO / TS 16949:2009 και στην Πιστοποίησή τους.

Κατηγορία ISOPEDIA