ISO / IEC 17043

Οι διεργαστηριακές συγκρίσεις διεξάγονται για ορισμένους σκοπούς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα συμμετέχοντα εργαστήρια καθώς και από άλλα μέρη. Συγκεκριμένα οι Δοκιμές Ικανότητας είναι διεργαστηρικές συγκρίσεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της επίδοσης μεμονωμένων εργαστηρίων για ειδικές δοκιμές ή μετρήσεις και για την παρακολούθηση της συνεχούς επίδοσης των εργαστηρίων.

Η συμμετοχή σε σχήματα δοκιμών ικανότητας παρέχει στα εργαστήρια ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης και απόδειξης της αξιοπιστίας των δεδομένων που αυτά παράγουν. Η αξιολόγηση της ικανότητας των εργαστηρίων να εκτελούν δοκιμές επιτυχώς, μπορεί να περιλαμβάνει την αξιολόγηση από τα ίδια τα εργαστήρια, από τους πελάτες τους, ή από άλλα μέρη όπως φορείς διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από κανονιστικούς φορείς.

Η διαπίστευση ενός φορέα διοργάνωσης διεργαστηριακών σχημάτων δοκιμών ικανότητας, η οποία αποτελεί απόδειξη τεχνικής επάρκειας και αμεροληψίας, επιτυγχάνεται σε 2 φάσεις. Αρχικά, πρέπει ο φορέας να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως αυτές προδιαγράφονται από το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17043:2010. Στη συνέχεια ένας ανεξάρτητος φορέας πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο o φορέας διοργάνωσης διεργαστηριακών σχημάτων δοκιμών ικανότητας ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις και να χορηγήσει τη διαπίστευση. Ο ανεξάρτητος αυτός φορέας ονομάζεται φορέας διαπίστευσης και στην Ελλάδα είναι το Ε.ΣΥΔ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Στo διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17043: Conformity assessment – General requirements for proficiency testing καθορίζονται οι βασικές αρχές και περιγράφονται οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την οργάνωση και διεξαγωγή σχημάτων δοκιμών ικανότητας.

Η PRIORITY, με περισσότερα από 40 διαπιστευμένα συστήματα διαχείρισης, είναι σε θέση να οδηγήσει τις επιχειρήσεις – φορείς διοργάνωσης σχημάτων δοκιμής ικανότητας στον εντοπισμό των αναγκών τους για καθιέρωση νέων πρακτικών λειτουργίας, να συντάξει τις απαιτούμενες διαδικασίες, να εκπαιδεύσει τα στελέχη στην εφαρμογή των διαδικασιών, να επαληθεύσει την καλή τήρηση των διαδικασιών και να προσφέρει το ειδικό λογισμικό eQualSuite για τη μηχανογραφημένη διαχείριση των διαδικασιών.

Κατηγορία ISOPEDIA