ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το πρότυπο ISO 14001:2004 είναι ένα από τα δυναμικά ανερχόμενα πρότυπα. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά τους ζητήματα και να αποδείξουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους.Το συγκεκριμένο πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.
Σκοπός του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι μέσα από την ανάλυση της δραστηριότητας της εταιρείας, να εντοπισθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται και να ληφθούν άμεσα μέτρα παρακολούθησης και μείωσης αυτών των επιπτώσεων.
Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιτυγχάνεται με:

 • Εφαρμογή μεθόδων μείωσης της σπατάλης ενεργειακών πόρων και υλικών
 • Εφαρμογή μεθόδων ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης υλικών
 • Διαχωρισμό αποβλήτων και ανακύκλωση τους
 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού (μέσα από καταγραφή των καταναλώσεων και προσδιορισμό των ευκαιριών εξοικονόμησης)

Εύκολα μπορεί κάποιος να συμπεράνει πως οι παραπάνω δράσεις, βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την προσπάθεια όλων των εταιρειών και επιχειρήσεων για μείωση του λειτουργικού κόστους.To περιβαλλοντικό και το οικονομικό όφελος είναι στην ίδια κατεύθυνση και αυτούς τους σκοπούς έρχεται να καλύψει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το πρότυπο ISO 14001:2004.

Επίσης η περιβαλλοντική Νομοθεσία, της οποίας η εφαρμογή θεωρείται αυτονόητη, πρέπει να αποτελέσει το υπόβαθρο της ανάπτυξης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Συνοπτικά τα βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που ακολουθεί η PRIORITY είναι τα παρακάτω:

 • Διαγνωστική μελέτη (προσδιορισμός των υφιστάμενων μεθόδων και του τρόπου διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων της εταιρείας)
 • Περιβαλλοντική Ανάλυση (εντοπισμός και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία της επιχείρησης / δραστηριότητας, καθώς και της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας που αφορά την επιχείρηση)
 • Ανάπτυξη Μέτρων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (προσδιορισμός των βέλτιστων μέτρων διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε συμφωνία με τις Νομοθετικές απαιτήσεις)
 • Ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης (προσδιορισμός των περιβαλλοντικών κινδύνων και ανάπτυξη πλάνων αντιμετώπισης)
 • Καθορισμός Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Στόχων και Προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη Διοικητικών Διαδικασιών (π.χ Διαδικασία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Προσωπικού, Διαδικασία Ελέγχου εγγράφων και αρχείων, Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Ανασκόπησης από την Διοίκηση)
 • Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση Στελεχών και εμπλεκομένων
 • Δοκιμαστική Εφαρμογή και Πιστοποίηση

Επίσης, η PRIORITY παρέχει το δικό της λογισμικό eQualSuite το οποίο επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς είναι σχεδιασμένο να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου. Η μηχανογράφηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει, εκτός της σημαντικότατης μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, τα παρακάτω:

 • την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των διορθωτικών/ προληπτικών ενεργειών, των στόχων και του βαθμού επίτευξής τους, καθώς και των περιβαλλοντικών παραπόνων
 • την ταχύτερη διανομή των απαιτούμενων εγγράφων στο προσωπικό
 • την μείωση του φυσικού αρχείου
 • την μείωση του χρόνου που το προσωπικό ασχολείται με την “γραφειοκρατία” του Συστήματος
 • Παρακολούθηση και σαφείς γνώση από την Διοίκηση, για το πως κινούνται οι Περιβαλλοντικοί Δείκτες (σχετικοί με την συντήρηση των πόρων και την εξοικονόμηση και μείωση κόστους)

Η PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 800 πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, είναι σε θέση να οδηγήσει επιχειρήσεις και εταιρείες,   στην ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στην Πιστοποίησή τους. Επίσης αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει τα στελέχη των επιχειρήσεων στην εφαρμογή των διαδικασιών, των Οδηγιών Διαχείρισης αποβλήτων και σε πρακτικές εξοικονόμησης πόρων και μείωσης κόστους.

Τέλος αναλαμβάνει, μετά την πιστοποίηση, την αποτελεσματική συντήρηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσα από εκπαιδεύσεις ευαισθητοποίησης του προσωπικού, επαλήθευση της τήρησης διαδικασιών και οδηγιών, και ενημέρωσης της επιχείρησης σχετικά με τις εξελίξεις στην περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Κατηγορία ISOPEDIA