Σήμα ποιότητας Green Key για τον τουρισμό

Το θέμα της Προστασίας του Περιβάλλοντος είναι πιο επίκαιρο από κάθε άλλη φορά, και όλοι μας, εργαζόμενοι,  εταιρείες, πολίτες, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη περιβαλλοντική μας επίδοση.

Με αυτή την λογική αναπτύχθηκε το σήμα ποιότητας Green Key για τον τουρισμό.

Το “Green Key” δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, γνωστό ως FEE (Foundation for Environmental Education), μια διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση με αποστολή την περιβαλλοντική εκπαίδευση ανά τον κόσμο. Διεθνής συντονιστής και διαχειριστής του “Green Key” είναι η FEE ενώ εθνικός συντονιστής του προγράμματος για την Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Το “Green Key” είναι ένα οικολογικό σήμα ποιότητας για τις τουριστικές μονάδες, και αποδεικνύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της επιχείρησης και την τήρηση ορισμένων βασικών οικολογικών απαιτήσεων.

Τα κριτήρια για τη βράβευση μιας επιχείρησης με το οικολογικό σήμα ποιότητας “Green Key” χωρίζονται στις παρακάτω 12 κατηγορίες:

 1. Περιβαλλοντική διαχείρηση
 2. Συμμετοχή του Προσωπικού
 3. Πληροφόρηση των πελατών
 4. Διαχείριση Νερού
 5. Πλύσιμο και καθαρισμός
 6. Διαχείριση Απορριμμάτων
 7. Ενέργεια
 8. Tρόφιμα και ποτά
 9. Εσωτερικό περιβάλλον
 10. Kήποι και χώροι στάθμευσης
 11. Πράσινες δραστηριότητες
 12. Διοίκηση

Σήμερα, είναι διαθέσιμα τα κριτήρια για:

 • ξενοδοχεία
 • ξενώνες
 • χώρους κατασκήνωσης
 • συνεδριακά κέντρα

Η PRIORITY, αναλαμβάνει την ανάπτυξη του φακέλου της πρότασης για την απονομή του Οικολογικού σήματος “Green Key” σε τουριστικές μονάδες, και προτείνει την παράλληλη ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 ή/και Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά EN 16001:2009

Κατηγορία ISOPEDIA