Σύστημα Διαχείρισης Αλλεργιογόνων Τροφίμων

Ο αριθμός των ατόμων που εμφανίζουν αλλεργίες σε συγκεκριμένα τρόφιμα, όπως το γάλα, τα καρύδια και τα φιστίκια αυξάνεται διαρκώς. Συνεπώς άτομα με τροφικές αλλεργίες χρειάζονται σαφή επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών που περιέχονται μέσα σε ένα προϊόν τόσο ως συστατικό της συνταγής του όσο και ως αποτέλεσμα πιθανής διασταυρούμενης επιμόλυνσής του κατά την παραγωγική διαδικασία.

Όλα τα συστατικά θα πρέπει να περιγράφονται πλήρως στις συσκευασίες των προϊόντων και θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των γενικών όρων όπως «φυτικά λάδια και λίπη». Όταν κάποιο συστατικό αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙα της Οδηγίας 2007/68/ΕΚ και έχει συνεπώς αναγνωριστεί επισήμως ως αλλεργιογόνο συστατικό, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά στην ετικέτα του προϊόντος, όσο μικρό και αν είναι το ποσοστό συμμετοχής του στη τελική σύνθεση (με εξαίρεση το Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις όπου θα πρέπει να αναγράφεται μόνο όταν βρίσκεται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 10 mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασμένο ως SO2).

Τα αλλεργιογόνα συστατικά πρέπει να δηλώνονται με απλή, κοινή γλώσσα, στον κατάλογο των συστατικών. Ορισμένοι παραγωγοί μπορούν επίσης να επιλέξουν να δηλώνουν την παρουσία αλλεργιογόνων μέσω μιας φράσης επάνω στην ετικέτα. Αν χρησιμοποιούνται φράσεις, αυτές θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στον κατάλογο των συστατικών και στο ίδιο οπτικό πεδίο.

Όταν ένα προϊόν περιέχει ένα αλλεργιογόνο συστατικό, η παρουσία του μπορεί είτε να αναφέρεται ξεχωριστά μέσω μιας πληροφορίας για αλλεργία είτε να υπάρχει σαν δήλωση η φράση «περιέχει……». Είναι καλή πρακτική οι εν λόγω πληροφορίες να συνδέονται με τον κατάλογο των συστατικών. Ένα παράδειγμα για το πώς αυτό μπορεί να γίνει, παρατίθεται στη συνέχεια.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: αλεύρι σίτου, ζάχαρη, λίπος, σιρόπι, αυγό, εκχύλισμα βύνης, αρωματικά

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: σιτάρι, αυγό, μπορεί να περιέχει αραχίδες

Με εξαίρεση την γλουτένη, δεν υπάρχουν άλλα πρότυπα που να αναφέρουν ποια είναι τα αποδεκτά επίπεδα των αλλεργιογόνων στα προϊόντα προκειμένου να φέρουν την ένδειξη «Ελεύθερο Από ……./ Free From……..». Στον Codex Alimentarius υπάρχει αναφορά για προϊόντα ελεύθερα από γλουτένη. Έτσι χαρακτηρίζονται προϊόντα τα οποία προέρχονται από δημητριακά που περιέχουν γλουτένη, η οποία δεν υπερβαίνει τα 200 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm ή mg/kg) γλουτένης. Σε αυτή τη περίπτωση επιτρέπεται ο παραγωγός να τοποθετεί στο προϊόν του ετικέτα με τη φράση «χωρίς γλουτένη».

Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ύπαρξη αλλεργιογόνων συστατικών στα τρόφιμα και οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) αλλά ακόμα και ενός ανεξάρτητου Συστήματος για την Διαχείριση Αλλεργιογόνων ουσιών είναι:

1. Το Προσωπικό
2. Οι Πρώτες ύλες και Εφοδιαστική Αλυσίδα
3. Οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός και Διαδικασίες
4. Ο Καθαρισμός
5. Η Συσκευασία
6. Η Παρακολούθηση και αναθεώρηση
7. Η Διαχείριση των Αλλαγών
8. Οι Αλλεργιογόνες Δηλώσεις

Η PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 800 πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με περισσότερα από 350 Συστήματα στο κλάδο τροφίμων και ποτών, είναι σε θέση να οδηγήσει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα Σύστημα για την Διαχείριση των Αλλεργιογόνων Ουσιών.

Κατηγορία ISOPEDIA