ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το πρότυπο ISO 9001:2008 είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

Σκοπός του ISO 9001:2008 είναι να οργανώσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας στην επιχείρηση ώστε να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του πελάτη.

Το πρότυπο είναι βασισμένο στο κύκλο του Deming και την έννοια της συνεχούς βελτίωσης μέσω της μεθοδολογίας «Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγχω- Βελτιώνω» γνωστή και ως «Plan- Do- Check- Act».

Ο τρόπος εφαρμογής του προτύπου είναι ο εξής:

Η κάθε επιχείρηση ορίζει τις βασικές της διεργασίες και τα σημεία ελέγχου σε αυτές με σκοπό να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες τα οποία να συμμορφώνονται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών.

Επιπλέον, η επιχείρηση παρακολουθεί και μετρά την απόδοση των παραπάνω διεργασιών και ορίζοντας συγκεκριμένους δείκτες και στόχους για τους οποίους διενεργεί συνεχή ανασκόπηση και καθορίζει ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από αυτούς.

Τα στάδια εφαρμογής που ακολουθεί η PRIORITY, για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 είναι τα εξής:

  • Διαγνωστική Μελέτη. Σε αυτό το στάδιο καθορίζεται η υπάρχουσα κατάσταση και εντοπίζονται αδυναμίες και σημεία βελτίωσης.
  • Καθορισμός Πολιτικής, Στόχων Ποιότητας και Οργανωτικής Δομής. Σε αυτό το στάδιο σε συνεργασία με τη Διοίκηση καθορίζονται σημαντικά έγγραφα του συστήματος. Ορίζεται η ποιότητα στα πλαίσια της επιχείρησης οι δείκτες και οι στόχοι. Επιπλέον, καθορίζεται η οργανωτική δομή εάν δεν υπάρχει.
  • Ανάπτυξη Διαδικασιών. Σε αυτό το στάδιο μέσω συνεντεύξεων με το προσωπικό καταγράφονται οι υπάρχουσες διαδικασίες οι οποίες βελτιώνονται με βάση το πρότυπο και καλές πρακτικές και αναπτύσσονται νέες διαδικασίες. Οι διαδικασίες οριστικοποιούνται και εγκρίνονται από τη Διοίκηση.
  • Εκπαίδευση Εφαρμογής. Σε αυτό το στάδιο το προσωπικό εκπαιδεύεται στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας όπου επισημαίνονται οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Δοκιμαστική εφαρμογή. Σε αυτό το στάδιο το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, γίνονται εσωτερικές επιθεωρήσεις και καθορίζονται βελτιώσεις με βάση αυτές.
  • Πιστοποίηση. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης επιλογής της επιχείρησης.

Η PRIORITY υποστηρίζει την επιχείρηση και μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, η PRIORITY παρέχει το δικό της λογισμικό eQualSuite το οποίο επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς είναι σχεδιασμένο να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου. Η μηχανογράφηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας επιτρέπει:

  • την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των παραπόνων, των διορθωτικών/ προληπτικών ενεργειών και της προληπτικής συντήρησης και διακρίβωσης του εξοπλισμού
  • την ταχύτερη αξιολόγηση των προμηθευτών /υπεργολάβων
  • ταχύτερη διανομή των εγγράφων στο προσωπικό
  • την μείωση του φυσικού αρχείου.
Κατηγορία ISOPEDIA