Συστήματα Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών

  • Οργάνωση Πωλήσεων
  • Πληροφορική Πωλήσεων
  • Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και καθορισμός στρατηγικής
  • Εκπαίδευση Πωλητών
  • Εκπαίδευση διαπραγματεύσεων για πωλητές
  • Εκπαίδευση προσωπικού επαφής
Κατηγορία ISOPEDIA