AGRO 4-1 & 4-2

Ο AGROCERT ως εθνική αρχή τυποποίησης και πιστοποίησης στο τομέα των αγροτικών προϊόντων εκπόνησε τα πρώτα προαιρετικά κλαδικά πρότυπα AGRO 4-1 και AGRO 4-2 για την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και την ενίσχυσή τους με την απονομή πιστοποιητικών και τη χορήγηση σημάτων.

Με τα πρότυπα AGRO 4-1 και AGRO 4-2 παρέχεται στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας η δυνατότητα να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση ποιότητας των ψαριών που παράγουν και να ενισχύσουν τα προϊόντα τους με σημάνσεις, να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Το AGRO 4-1 (Προδιαγραφή παραγωγής – Ποιοτικός έλεγχος προϊόντος) έχει σαν πεδίο εφαρμογής την παραγωγή, μεταφορά, διακίνηση και αποθήκευση των ειδών τσιπούρα (Sparus aurata) και λαβράκι (Dicentrarchus labrax). Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται ώστε να παράγονται υψηλής ποιότητας ασφαλή προϊόντα και είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες παραγωγής.

Ενδεικτικά κάθε τέτοια επιχείρηση:

1. Θα πρέπει να πραγματοποιεί ελέγχους από τους γεννήτορες και το γόνο που θα πρέπει να είναι κατάλληλοι.
2. Η διατροφή των ειδών είναι ένα άλλο σημείο ελέγχου ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει και λεπτομερή πρωτόκολλα σχετικά με τις συνθήκες εξαλίευσης.
3. Οι κτηνιατρικές αγωγές θα πρέπει να είναι αυστηρά ελεγχόμενες,
4. Τα αρχεία που πρέπει να τηρεί η μονάδα να είναι λεπτομερή και γενικά το σύνολο της τεκμηρίωσης να αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος.

Το AGRO 4-2 (Προδιαγραφή Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Συσκευασίας) έχει σαν πεδίο εφαρμογής την διαλογή, συσκευασία και αποθήκευση των ειδών τσιπούρα και λαβράκι.

  1. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας του προϊόντος. Οι προδιαγραφές των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι αυστηρές ενώ περιλαμβάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την υγιεινή του προσωπικού.
  2. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκτρεφόμενων ειδών όσον αναφορά τη εμφάνισή τους διασφαλίζοντας έτσι ότι το προϊόν δεν θα είναι μόνο ασφαλές αλλά θα ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή ικανοποιώντας και αισθητικά κριτήρια.
  3. Τέλος, η συντήρησή τους διέπεται και αυτή από αυστηρούς κανόνες έτσι ώστε το προϊόν να φτάνει το ταχύτερο δυνατό στον καταναλωτή σε άριστη κατάσταση.

Για την αναγνώριση της Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω σημάνσεις:

Η PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 800 πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με περισσότερα από 350 Συστήματα στο κλάδο τροφίμων και ποτών, είναι σε θέση να οδηγήσει σε πιστοποίηση μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που επιθυμούν να εφαρμόσουν τα πρότυπα AGRO 4-1 & 4-2.

Κατηγορία ISOPEDIA