ISO / IEC 17025 – Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων

Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου είναι η επίσημη αναγνώριση από έναν αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα ότι το εργαστήριο είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριμένες αναλύσεις / δοκιμές / διακριβώσεις, και ως εκτούτου αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του. Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως περιγράφεται και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025, είναι η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων τόσο στη διενέργεια των αναλύσεων / δοκιμών / διακριβώσεων όσο και στα στάδια πριν και μετά τη διενέργεια.

To διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17025 καθορίζει τι απαιτείται από ένα εργαστήριο ώστε να επιδείξει την ύπαρξη τόσο της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού του όσο και της διαθεσιμότητας πόρων τεχνικής φύσεως (εξοπλισμός, πρότυπα, εγκαταστάσεις, έγκυρες μέθοδοι κλπ.) με στόχο την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων για συγκεκριμένες αναλύσεις / δοκιμές / διακριβώσεις.

Επιπλέον, το πρότυπο ISO/IEC 17025 απαιτεί από τα εργαστήρια να εφαρμόζουν ένα σύστημα ποιότητας που εκτός από τις τεχνικές απαιτήσεις ικανοποιεί και μια σειρά διοικητικών απαιτήσεων που καλύπτουν τις βασικές αρχές του ISO 9001.

Η διαπίστευση επιτυγχάνεται σε 2 φάσεις. Αρχικά, πρέπει το εργαστήριο να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως αυτές προδιαγράφονται από το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17025. Στη συνέχεια ένας ανεξάρτητος φορέας πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο το εργαστήριο ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις και να χορηγήσει τη διαπίστευση. Ο ανεξάρτητος αυτός φορέας ονομάζεται φορέας διαπίστευσης και στην Ελλάδα είναι το Ε.ΣΥΔ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

To διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17025 (General Requirements for the Competence of  Testing and Calibration Laboratories) περιλαμβάνει μια σειρά απαιτήσεων που διακρίνονται σε Διοικητικές και Τεχνικές απαιτήσεις.

Διοικητικές Απαιτήσεις ISO/IEC 17025

 • Οργάνωση
 • Σύστημα Ποιότητας
 • Έλεγχος Εγγράφων
 • Ανασκόπηση αιτήσεων, προσφορών και συμβάσεων
 • Υπεργολαβία δοκιμών και διακριβώσεων
 • Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
 • Εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Παράπονα
 • Έλεγχος μη συμμορφούμενης εργασίας δοκιμών ή/και διακριβώσεων
 • Βελτίωση
 • Διορθωτικές ενέργειες
 • Προληπτικές ενέργειες
 • Έλεγχος αρχείων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις
 • Ανασκοπήσεις από τη διοίκηση

Τεχνικές Απαιτήσεις ISO/IEC 17025

 • Προσωπικό
 • Χώροι εγκατάστασης και περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Μέθοδοι δοκιμών και διακριβώσεων και επικύρωση μεθόδων
 • Εξοπλισμός
 • Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων
 • Δειγματοληψία
 • Χειρισμός αντικειμένων δοκιμής και διακρίβωσης
 • Διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων δοκιμών και διακρίβωσης
 • Σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων

Η PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 40 διαπιστευμένα συστήματα διαχείρισης εργαστηρίων, είναι σε θέση να οδηγήσει τα εργαστήρια στον εντοπισμό των αναγκών τους για καθιέρωση νέων πρακτικών λειτουργίας, να συντάξει τις απαιτούμενες διαδικασίες, να εκπαιδεύσει τα στελέχη των εργαστηρίων στην εφαρμογή των διαδικασιών, να επαληθεύσει την καλή τήρηση των διαδικασιών και να προσφέρει τα ειδικά λογισμικά eQualSuite και e-Qual/LIMS για τη μηχανογραφημένη διαχείριση των διαδικασιών συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών αναλύσεων.

Κατηγορία ISOPEDIA