Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”

Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2009 την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP στις Κουζίνες του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ