Νομοσχέδιο για τον Ιατρικό Τουρισμό

Τα υπουργεία Υγείας και Τουρισμού επεξεργάζονται νομοσχέδιο για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, το οποίο αναμένεται άμεσα να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση, στοχεύοντας σε μερίδιο από τα τουλάχιστον 30 δισ. δολ. της παγκόσμιας αγοράς ιατρικού τουρισμού, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 25%-35%.

Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο, το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την πιστοποίηση νοσοκομειακών μονάδων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων μέσω των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και την εκδήλωση αυτοτελών ιδιωτικών επενδύσεων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Μελέτη του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναφέρει ότι ένας ρεαλιστικά αισιόδοξος στόχος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα αναφορικά με τον αριθμό τουριστών του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα είναι η έλευση 100.000 ασθενών τον χρόνο, που να δαπανούν κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ έκαστος ποσό που επιμερίζεται σε 3.000 ευρώ σε ιατρικά έξοδα και 1.000 ευρώ σε ξενοδοχειακά και συναφή.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ