ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ: H πρώτη διαπίστευση παθολογοανατομικού Εργαστηρίου κατά ISO 15189

Το Εργαστήριο ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΕ διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189 αποτελώντας το πρώτο παθολογοανατομικό εργαστήριο στην Ελλάδα που λαμβάνει τη σχετική αναγνώριση.

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991 και έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα συγκεκριμένες ιατρικές δοκιμασίες που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της  παθολογικής ανατομικής. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη και δεοντολογία και παροχή έγκυρων και έγκαιρων διαγνώσεων. Η εταιρεία κατέχει σημαντική θέση στην αγορά του τομέα που δραστηριοποιείται και έχει συνδέσει το όνομά της με υπηρεσίες και διαγνώσεις υψηλής ποιότητας.

Το πεδίο διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 971) του εργαστηρίου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), περιλαμβάνει ιστολογικές, ιστοχημικές και ανοσοϊστοχημικές δοκιμές σε βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων.

Η  ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. εμπιστεύτηκε την PRIORITY για τη διαπίστευσή της κατά ISO 15189.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ