Πιστοποίηση Κλινικών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και το σύνολο των Κλινικών του πιστοποιήθηκαν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουν.
Η πιστοποίηση, αναφορικά με τη λειτουργία των νοσηλευτικών, εργαστηριακών, απεικονιστικών διεργασιών παροχής υπηρεσιών και των διαχειριστικών, διοικητικών και τεχνική υπηρεσιών υποστήριξης, πραγματοποιήθηκε μετά από επιθεώρηση των κλινικών του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι (Παιδιατρικό Κέντρο και ΓΑΙΑ), στο Ιατρικό Ψυχικού, στο Ιατρικό Περιστερίου, στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, στο Ιατρικό Δάφνης και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Η νέα πιστοποίηση που έλαβε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επιβεβαιώνει την ποιοτική και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του σε όλα τα επίπεδα, ενώ έρχεται να διευρύνει προηγούμενες πιστοποιήσεις που κατείχε, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, για τις ΜΕΘ, τα Κεντρικά Εργαστήρια, τον Προληπτικό Έλεγχο Εργασίας και την Υπηρεσία Έκτακτης Προνοσοκομειακής Φροντίδας και Μεταφοράς.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ