Αναπτυξιακό Συνέδριο Υπουργείου Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας πραγματοποιεί σήμερα Αναπτυξιακό Συνέδριο για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Τομέα Υγείας, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση της πρότασης για το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την επόμενη προγραμματική περίοδο και θα συζητηθούν οι γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας, καθώς και επί μέρους θέματα του Τομέα Υγείας.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ