ΕΟΠΥΥ: Εγκύκλιος για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ξεκίνησε η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας, όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αρμόδια διεύθυνση του Οργανισμού ενημερώνει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, επισημαίνοντας ότι οι πάροχοι, προκειμένου να αποπληρωθούν, θα πρέπει να παραιτηθούν από τυχόν αγωγές που έχουν κάνει κατά του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, η οριστικοποίηση και αποπληρωμή θα πραγματοποιείται μόνον εφόσον ο πάροχος δηλώσει με τους κωδικούς του στην ηλεκτρονική υπηρεσία ότι αποδέχεται την προαναφερόμενη διαδικασία. Μετά το τέλος της διαδικασίας, οι πάροχοι θα ενημερωθούν για την εξέλιξη της πορείας αποπληρωμής τους και τον χρόνο, που θα πρέπει να προσέλθουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Υπηρεσία, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για τις απαιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει δοθεί προκαταβολή, οι πάροχοι θα λαμβάνουν το 100% του ποσού, που θα προκύψει από τον έλεγχο, μετά την αφαίρεση των ποσοστών έκπτωσης.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ