Παράταση προθεσμίας υποβολής Ερωτηματολογίων Αυτοαξιολόγησης ΕΟΠΥΥ

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 19/7/2013 την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Ερωτηματολογίων Αυτοαξιολόγησης έως τις 30 Αυγούστου 2013. Στο αμέσως προσεχές διάστημα από την υποβολή των Ερωτηματολογίων, ο ΕΟΠΥΥ θα καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους παρόχους σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα αναγκαία για τη λειτουργία του οργανισμού κριτήρια ποιότητας που θα πρέπει να πληρούν οι συνεργαζόμενοι πάροχοι.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ