ΙΣΑ για Αναπαραγωγικό Τουρισμό

Ως βασικό πυρήνα ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας χαρακτήρισε τον αναπαραγωγικό τουρισμό ο Γιώργος Πατούλης, υπεύθυνος της Επιτροπής Ιατρικού Τουρισμού για την Ελλάδα και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αττικής (ΙΣΑ) στο πλαίσιο του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρώτος παγκόσμιος προορισμός αναπαραγωγικού τουρισμού, αν πιστοποιηθούν οι διαδικασίες άσκησης της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής στα διεθνή standards της ηθικής, της πολιτικής και της νομιμότητας».

Παράλληλα, ο κ. Πατούλης έκανε λόγο για τη χάραξη μιας πολιτικής που θα πρέπει επισήμως να καθοδηγήσει και να ρυθμίσει τον ιατρικό τουρισμό σε νέα πρότυπα ανάπτυξης, με διαφανή και σαφώς καθορισμένα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψήφιων παρόχων του. «Η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται με διαπιστευμένο τρόπο αξιολόγησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών Οργανισμών Πιστοποίησης Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού. Οι εταιρείες και οι οργανισμοί της Ελλάδας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην αγορά διεθνών πακέτων υπηρεσιών υγείας, θα πρέπει, να υπόκεινται σε αξιολόγηση και πιστοποίηση πριν τη λήψη των σχετικών αδειών.

Προτεραιότητά μας είναι να δημιουργήσουμε το πλαίσιο των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα εξασφαλίσουν την ένταξη νοσοκομείων και κλινικών, τη χορήγηση αδειών των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και την έγκριση των διοργανωτών μέσα από μία διαπιστευμένη διαδικασία», τόνισε. Σημειώνεται ότι το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ