Πιστοποίηση της ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ κατά ISO 22000, BRC & IFS

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της εταιρείας ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΕ για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  BRC v6, IFS v6 και ISO 22000:2005.

Η ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΕ ιδρύθηκε το Μάιο του 2009 και δημιούργησε την πλέον σύγχρονη βιομηχανική μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης χυμών στην Ελλάδα. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν δύο χωριστά συγκροτήματα, για εκχύμωση και εμφιάλωση, με σύγχρονο εξοπλισμό. Η ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ, με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της και τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων της, δεσμεύεται να εφαρμόζει τις αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, να εκσυγχρονίζει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της και να εκπαιδεύει το προσωπικό της.

Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά BRC v6IFS v6 και ISO 22000:2005 στη ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ