Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τυροκομείου

Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής προϊόντων με βάση το γάλα (τυροκομείο), που εδρεύει στην Θεσσαλία, προχώρησε ο ΕΦΕΤ με γνώμονα την προστασία και διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Οι ελεγκτές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ διαπίστωσαν καθ’ υποτροπή σειρά παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας των ελεγκτών, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Επίσημου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων:

  • Η επιχείρηση στερείται άδειας λειτουργίας.
  • Η επιχείρηση στερείται κωδικού αριθμού έγκρισης.
  • Το επίπεδο υγιεινής των χώρων και εξοπλισμού ήταν ανεπαρκές. Αναφέρεται επί παραδείγματι ότι στον χώρο παραγωγής των τυριών τυρογάλακτος υπάρχουν εστίες μούχλας στην οροφή (απόρροια κακού συστήματος εξαερισμού) και στον χώρο ωρίμανσης της φέτας διαπιστώθηκε παρουσία αραχνών λόγω ελλιπούς εφαρμογής προγράμματος καθαρισμού.
  • Η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων στηριζόμενο στις αρχές του HACCP, ωστόσο η μελέτη χρειάζεται αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ελεγκτές εισηγήθηκαν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου η τελευταία να προβεί άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η υγιεινή και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. Παράλληλα, η υπόθεση διαβιβάζεται από τον ΕΦΕΤ στην αρμόδια εισαγγελία, ενώ μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ θα επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ