Η PRIORITY υποστηρίζει την Ελληνική Τράπεζα Τροφίμων

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η PRIORITY υποστηρίζει την Ελληνική Τράπεζα Τροφίμων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων HACCP.

Στόχος της Τράπεζας Τροφίμων είναι η μέγιστη ασφάλεια των παρεχόμενων τροφίμων, και γι’ αυτό -σε συνεργασία με την PRIORITY- σταδιακά υλοποιούνται τα εξής βήματα:

  • Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης ανάλυσης επικινδυνότητας βάσει των αρχών του HACCP
  • Ανάπτυξη Εγχειρίδιου Ασφάλειας Τροφίμων και εντύπων για την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου
  • Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας τροφίμων καθώς και του συστήματος HACCP.

Για ακόμη μια φορά, η PRIORITY και τα στελέχη της αισθανόμαστε τιμή να είμαστε αρωγοί σε μια συνολική προσπάθεια προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Κατηγορία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΟΦΙΜΑ