Εκδήλωση του ΣΕΒΤ για την προώθηση έρευνας και καινοτομίας στον κλάδο τροφίμων

Εκδήλωση με θέμα «Η Έρευνα & η Καινοτομία: Το κλειδί για την ανάπτυξη» διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου. Ο ΣΕΒΤ πιστεύει ότι η επένδυση στην έρευνα και η εφαρμογή καινοτόμων προτάσεων, αποτελούν τα βασικά εφόδια για να μπορέσουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν τις ολοένα αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους και προάγουν την ανθρώπινη υγεία.

H καινοτομία είναι στόχος κλειδί και ένας από τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης, που μαζί με την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα, μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την ύφεση. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒΤ διοργανώνει για πρώτη φορά εκδήλωση – brokerage event – με στόχο να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι ερευνητές από διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας με εκπροσώπους της Βιομηχανίας Τροφίμων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και να συζητήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας “Food for Life”, της οποίας ηγείται ο ΣΕΒΤ.

Η εκδήλωση θα χωριστεί σε 2 μέρη: στο πρώτο μέρος οι ερευνητικές ομάδες θα παρουσιάσουν τη σύνθεσή τους, τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και τα ερευνητικά αποτελέσματα, που έχουν εφαρμογή στη Βιομηχανία Τροφίμων, ενώ στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθούν οι «Δράσεις Δικτύωσης», όπου θα διευκολυνθεί η πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των εκπροσώπων της Βιομηχανίας και των ερευνητικών ομάδων από τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, που θα παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους προτάσεις.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ