Ανάκληση ρυζιού

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υποδοχής καταγγελιών πολιτών, έγινε αποδέκτης επώνυμης καταγγελίας, η οποία αφορούσε την παρουσία εντόμων σε προσυσκευασμένο ρύζι νυχάκι, των 500 g, με αριθμό παρτίδας 209/11 και ημερομηνία λήξης 21/7/2012, που παράγεται από ελληνική βιομηχανία και διατίθεται στην ελληνική αγορά από μεγάλη αλυσίδα super – market.

Κατά τη διερεύνηση της ανωτέρω καταγγελίας, στο κατάστημα από το οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά του προϊόντος από τον καταγγέλλοντα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη εντόμων σε συσκευασίες προϊόντος από την ίδια παρτίδα του προϊόντος (209/11) αλλά και σε ομοειδή τρόφιμα διαφορετικών ημερομηνιών λήξης και διαφορετικών αριθμών παρτίδας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις παρτίδες 285/11 και 262/11 με ημερομηνίες λήξης 11/10/12 και 30/8/12 αντίστοιχα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε από την μεγάλη αλυσίδα super – market την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων και ήδη έχουν ξεκινήσει σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ