Νέα έκδοση του BRC Food από τον Ιανουάριο του 2015- Πιο δύσκολη πλέον η αξιολόγηση με «Α»

Η νέα έκδοση του BRC Food είναι στο τελικό στάδιο συγγραφής. Από τον Ιούλιο έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετάφρασης, προετοιμασίας οδηγιών και εκπαίδευσης. Η νέα έκδοση αναμένεται να εκδοθεί επίσημα τον Ιανουάριο του 2015.

Αρκετές διαφοροποιήσεις στις απαιτήσεις αναμένονται στις ενότητες της ιχνηλασιμότητας και της διαχείρισης των προμηθειών.  Αρκετά σημαντική αλλαγή αναμένεται και στην αξιολόγηση της επιχείρησης με «Α», αφού πλέον θα απαιτούνται λιγότερες από 4 minor μη συμμορφώσεις.

Ιδιαίτερες θα είναι και οι απαιτήσεις που έχουν προκύψει από την πρόσφατη διατροφική κρίση με το κρέας αλόγου, όπου όλοι οι προμηθευτές/ μεσάζοντες θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαδικασίες, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα (πχ. θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον τελευταίο παραγωγό του κάθε προϊόντος που εμπορεύονται).

Διαφοροποίηση επίσης θα υπάρχει και στο χαρακτηρισμό της βαθμολογίας των πιστοποιητικών. Πλέον εισάγεται και η έννοια του Excellent στο Α (λιγότερες από 4 minor μη συμμορφώσεις), του Good στο Β (4 -20 minor μη συμμορφώσεις) και του Satisfactory στο C (δεν διαφοροποιείται (20-30 minor μη συμμορφώσεις).

Μετά την έκδοση του προτύπου τον Ιανουάριο του 2015, θα αναμενεται να υπάρχει μεταβατική περίοδος για 6 μήνες, όπου αναμένεται οι επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις. Οι επιθεωρήσεις σύμφωνα με τη νέα έκδοση αναμένεται αν ξεκινήσουν μετά την 1η Ιουλίου 2015.

Πηγή: http://www.hortitechnews.com

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ