Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων αντί για βιβλιάριο υγείας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Με την Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797 (ΦΕΚ 1199 Τεύχος Β) απόφαση αλλάζει ο τρόπος τεκμηρίωσης της ατομικής υγιεινής των εργαζομένων.

Πλέον όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό υγείας.

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Υγείας μπορούν να γίνεται και σε Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή ιδιώτες γιατρούς κατόπιν κλινικής εξέτασης και ακτινογραφίας θώρακος. Ειδικά για τους χειριστές τροφίμων, θα πρέπει να υποβάλλονται επιπρόσθετα και σε καλλιέργεια – παρασιτολογική κοπράνων.

Η ισχύς του Πιστοποιητικού είναι πενταετής. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να ανανεώνεται μετά τη λήξη με επανάληψη όλων των προαναφερόμενων εξετάσεων.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η σχετική εργατική νομοθεσία προβλέπει την ενσωμάτωση του βιβλιαρίου εργασίας και υγείας (π.χ. των απασχολούμενων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), οι κάτοχοι των βιβλιαρίων οφείλουν να υποβάλλονται και στις απαραίτητες εξετάσεις όπως ορίζονται στην συγκεκριμένη υπουργική απόφαση.

Τα Πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού θα φυλάσσονται στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών.

Η απόφαση  ισχύει από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Όσοι από τους εργαζομένου έχουν στην διάθεσή τους ανανεωμένα ατομικά βιβλιάρια υγείας, αυτά ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ